نمونه سنگ مرمریت

نمونه سنگ مرمریت

مرمریت ها به صورت سنگ های سفید خاکستری و رنگی که دارای شفافیت می باشند.

این نوع سنگ ها از سنگ های اهکی اولیه حاصل می شود.

مرمریت درشت بور یا خاکستری روشن تا کرم اصطلاحا سگ چینی می نامند.

Tags:

Write a Reply or Comment