مرمریت پله

سنگ مرمریت

نوعی سنگ آهک رسوبی است.

مرمریت به صورت سنگ های سفید خاکستری و رنگی که دارای شفافیت می باشند این نوع سنگ ها از سنگ های آهکی اولیه حاصل  میشود.

مرمریت ریز بلورو درشت بلور میباشد.

مرمریت درشت بلور سفید یا خاکستری روشن تا کرم اصطلاحا سنگ چینی نامیده می شود.

Write a Reply or Comment