نمونه سنگ تراورتن

نمونه سنگ تراورتن

نوعی سنگ اهکی است که شیمیایی بوده و ز ته نشین شدن کربنات کلسیم نزدیک چشمه ها .غار ها  حوضچه ها ی مردابی به وجود می آید .

و این سنگ بیشتر به رنگ کرم زرد فهوه ایی خاکستری سفید است.

بافت آن متخلخل است و به صورت لایه لایه نیز وجود دارد .

بشتر حفره های سنگ به دلیل خروج گازها به هگام ته نشین شدن و در پاره ای از موارد تجزیه گیاهان می باشد.

از نظر ظاهری صیغل پذیر و  راحت به ملات می چسبد.

Write a Reply or Comment