نمونه سنگ آنتیک

نمونه سنگ آنتیک

سنگ آنتیک

ضایعات سنگ هایی که برای تولید سنگ های آنتیک به کار می رود بایستی سختی قابل قبولی داشته باشند.

ضایعات سنگ تراورتن جهت تولید سنگ انتیک استفاده می شود که قابل ساب و برش می باشد و وجود تخلخل جهت چسبیدن کامل به  ملات می باشد.

 

Write a Reply or Comment